Kan uw bezoek wachten aan het Gemeentehuis? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Voor vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij de gemeente.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, maar ze geeft deze hulp niet zelf. Dat doen de sociale wijkteams van Amaryllis. Heeft u vragen of zorgen over uw kind, neem dan contact op het sociaal wijkteam bij u in de buurt.