Lion

Klacht indienen of bezwaar maken?

Vindt u dat u niet op de juiste wijze geholpen bent, heeft u een klacht of bent u het niet eens met onze beslissingen? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen.