Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Veranderingen Wmo vanaf 2021

De gemeente Leeuwarden organiseert vanaf 2021 een deel van de Wmo-taken anders. In de eerste plaats zijn er inhoudelijke redenen: met de nieuwe werkwijze is er sprake van minder administratie, meer samenwerking tussen partijen en meer maatwerk voor cliënten. De veranderingen zijn ook nodig om het structurele financieringstekort terug te dringen. De veranderingen gelden voor thuisondersteuning, dagbesteding, hulp bij huishouden en persoonlijke verzorging.
Om de nieuwe werkwijze van de Wmo uit te voeren, starten we buurt- en dorpskamers. Hier slaan vrijwilligers en beroepskrachten de handen ineen.
Het jaar 2020 is een overgangsjaar.