Lion

Parkeren voor gehandicapten

Heeft u een loopbeperking of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan kunt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart en -plaats.

Meer weten? Alle informatie vindt u via de link: 'Parkeren voor gehandicapten'.