Lion

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen aan de maatschappij. Gemeenten voeren deze wet uit.
In veel situaties kunt u geholpen worden door kinderen, familie, vrienden of buren.
Wanneer er meer hulp nodig is dan de omgeving kan geven, kunt u hulp aanvragen bij de gemeente vanuit de Wmo.
Het onderzoek naar welke ondersteuning nodig is, wordt gedaan door medewerkers van de gemeente of door sociaal werkers van Amaryllis. Samen met u kijken ze naar uw situatie en mogelijke oplossingen.