Kan uw bezoek wachten aan het Gemeentehuis? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Wmo

Ondanks de maatregelen rondom Corona gaat het Wmo vervoer gewoon door.

Wmo staat voor 'Wet maatschappelijke ondersteuning'. Iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook als u een beperking heeft.
In veel situaties kunt u geholpen worden door kinderen, familie, vrienden of buren. Wanneer er meer hulp nodig is dan uw omgeving kan geven, kunt u ondersteuning aanvragen vanuit de Wmo. Samen met medewerkers van de gemeente Leeuwarden of Amaryllis kijkt u naar mogelijke oplossingen.

Op deze pagina staan meerdere onderwerpen en informatie. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Leeuwarden of langsgaan bij het sociale wijkteam of dorpenteam van Amaryllis bij u in de buurt.