Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Wmo

Wmo staat voor 'Wet maatschappelijke ondersteuning'. Iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook als u een beperking heeft.
In veel situaties kunt u geholpen worden door kinderen, familie, vrienden of buren. Wanneer er meer hulp nodig is dan uw omgeving kan geven, kunt u ondersteuning vragen vanuit de Wmo. Samen met medewerkers van de gemeente Leeuwarden of Amaryllis kijkt u naar mogelijke oplossingen.