Lion

Eigen bijdrage

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld een traplift zijn, een scootmobiel, of een paar uur per week hulp bij het huishouden. In bepaalde gevallen betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

U betaalt soms een deel van de kosten voor zorg en ondersteuning zelf. Lees hier hoe de eigen bijdrage wordt berekent, aan wie u betaalt en voor welke tegemoetkomingen u mogelijk in aanmerking komt.