Lion

Woonvoorzieningen

Ondervindt u door uw beperking belemmeringen in uw woning? Komt u er ook met hulp van anderen niet uit? Gaat het om een woonvoorziening van korter of langer dan 6 maanden?