Lion

Woonvoorzieningen

Ondervindt u door uw beperking belemmeringen in uw woning? En komt u er ook met hulp van anderen niet uit? Neem dan contact op met het sociaal wijkteam bij u in de buurt. Een medewerker van het sociaal wijkteam bekijkt samen met u wat voor u mogelijkheden zijn.

Een woonvoorziening zorgt ervoor dat u zich in huis (weer) goed kunt redden. Wellicht komt u in aanmerking om uw woning te laten aanpassen.