Lion

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning via de gemeente, vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld voor hulp bij huishouden, een bijzondere fiets of scootmobiel, taxivervoer, (praktische) thuisondersteuning, dagbesteding, een woonvoorziening of beschermd wonen.